Friday, June 29, 2007

என்ன கொடுமை மீக்கா...நாளொரு மேனியும் பொழுதொரு வண்ணமுமாக பாரிஸ் ஹில்டன் செய்திக்காகக் காத்திருக்கும் அமெரிக்காவை வஞ்சித்த மீக்காவிற்கு என்னால் முடிந்த எதிர்ப்பு. ஹில்டனைவிட இராக் உங்களுக்கு முக்கியமா போச்சா? என்ன கொடுமை மீக்கா...

எப்பப்பா லிண்ட்சே லோகானை உள்ளே தள்ளி படம் காட்டப்போறாங்க?

No comments: