Monday, June 18, 2007

ஆன...ஆன...

ஆப்பில் நிறுவனத்தின் சவாரி உலாவி இப்பொழுது வின்டோஸ் இயங்குதளத்திற்கும் கிடைக்கிறது!

****(அரபிக், பாரசீகம்) = சஃபர் (இந்தி) = சவாரி (சென்னைத் தமிழ்) = சஃபாரி (ஆங்கிலம்)?

No comments: