Wednesday, December 27, 2006

ஹாரி பாட்டர் 7 பீட்டா!

சில ஹாரி பாட்டர் விசிறிகள் எழுதியுள்ள 'எழாவது ஹார்க்ரக்ஸ்' என்னும் புத்தகத்தை இங்கே படிக்கலாம். கொஞ்சம் 'கிலுகிலுப்பாக' இருப்பது முதலில் பிடித்திருந்தாலும் போகப்போக எரிச்சலடையச் செய்கிறது!

No comments: