Tuesday, November 11, 2008

மெல்ல குன்க்னா இனி வாழும்!

குஜராத் மாநிலம் தேஜ்கடில் செயல்பட்டுவரும் ஆதிவாசி அகாதமி பாராட்டப்பட வேண்டியதொரு முயற்சி. ஆதிவாசிகளின் மொழி, சமையல், ஓவியம் மற்றும் இன்னபிற கலை பாரம்பரியங்களைக் காப்பாற்ற முயன்று வருகிறார்கள். குன்க்னா உள்ளிட்ட சில பேச்சுமொழிகளுக்கு அகராதி தயாரிக்கும் முயற்சி பற்றிய செய்தி இங்கே.

No comments: